ČLENSKÁ SCHŮZE

Přátelé včelaři, výbor ZO vás zve na členskou schůzi, která se koná 14.9.2013 v 9.00 hod. ve Starém Sedle ve společenské místnosti Karla Niebauera mladšího. Téma schůze je : projednání svazových záležitostí

                          odevzdání žádostí o dotaci 1D - viz. časopis včelařství č. 8

                          přijetí nových členů

Po tomto programu schůze následuje přednáška MVDr Jana Krabce o tlumení nákaz ve včelách. 

Na členskou schůzi jste všichni srdečně zváni.

Za výbor ZO Zeman Ol.