Historie ZO Stráž

Základní organizace včelařů byla založena na rozhraní let 1948 – 49 se sídlem ve Stráži. Tehdy byli zde registrování i členové z Přimdy a Boru, ale ještě v roce 1949 byla Stráž ustanovena jako samostatná organizace. Čítala 24. členů – např. pánové Kokrment, Šťastný,Martinec, ředitel ZŠ Mráz, Veselý, Dub Vl. a další. Tehdy byl předsedou pan Hrouda nejstarší. Během 70 let se organizace rozrostla až na 65 členů, především zásluhou včelařů z okolí Třemešné. Tito však v 80. letech utvořili samostatnou organizaci, ale přesto zůstalo ve Stráži 46 členů, kteří setrvali až do roku 2003. Novým předsedou byl v r. 2000 zvolen pan Oldřich Zeman z Boru a tuto funkci vykonává dodnes.